Δώστε παρακάτω την διεύθυνση και πατήστε την "Αποστολή".
Αντιγράψτε τους αριθμούς που προκύπτουν για τα Latitude & Longitude στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας σας.

Διεύθυνση:

Latitude
Longitude